بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی باید در اولویت مقاوم‌سازی و تاب‌آوری قرار گیرند / کنفرانس بین‌المللی تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی با حمایت ایران و ژاپن برگزار می‌شود

بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی باید در اولویت مقاوم‌سازی و تاب‌آوری قرار گیرند / کنفرانس بین‌المللی تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی با حمایت ایران و ژاپن برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، احسان اثنی‌عشری مسئول ظرفیت‌سازی و آموزش پروژه بهتاب برنامه اسکان بشر ملل متحد در نخستین کنفرانس بین‌المللی تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گفت: ایران کشور مخاطره پذیری است و تجربیات تلخی نیز در مواجهه با حوادث طبیعی در کشور وجود دارد. اثنی عشری با اشاره به اینکه در زمان وقوع سوانح یکی از مهم‌ترین اقدامات ارائه خدمات مناسب به آسیب دیدگان از سوی بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی است، افزود: تجربه نشان داده است که در خصوص تاب‌آوری ساختمان‌های مهم کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارند و به همین دلیل بهبود وضعیت تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی باید مورد توجه ویژه دست‌اندرکاران قرار بگیرد. مسئول ظرفیت‌سازی و آموزش پروژه بهتاب برنامه اسکان بشر ملل متحد تصریح کرد: اهداف و ماموریت‌های کنفرانس شامل تغییر نگرش و دیدگاه‌ نسبت به موضوع عدم تاب‌آوری در کشور است. با ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات