ضرورت تغییر دیدگاه‌ها نسبت به مقاوم‌سازی و تاب‌آور کردن بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی

ضرورت تغییر دیدگاه‌ها نسبت به مقاوم‌سازی و تاب‌آور کردن بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهمت امین آکدوگان سرپرست دفتر تهران برنامه اسکان بشر ملل متحد در نخستین کنفرانس بین‌المللی تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی با اشاره به حمایت مالی دولت ژاپن و فعالیت و همراهی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و وزارت بهداشت در برگزاری کنفرانس فوق، گفت: در تهیه و تدوین طرح بهتاب (تاب‌آور کردن بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی) بیش از ۴۰۰ نفر تلاش و کوشش کرده‌اند. سرپرست دفتر تهران برنامه اسکان بشر ملل متحد افزود: تجربه‌های گذشته نشان داد که مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی بسیار حائز اهمیت است و بیش از ساخت و احداث بیمارستان های جدید اهمیت دارد. زیرا از یکسو هزینه‌های کمتری را به کشور متحمل می کند و از سوی دیگر ساخت بیمارستان ها و عملکرد آنها نشان داده که باید بر روی مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بیمارستانی موجود، تمرکز بیشتری معطوف شود. آکدوگان با اشاره به اینکه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات