ویژگی دانشگاه‌های سبز جهان چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، محققان اظهار کردند: اگر این ابتکارات ادامه داشته باشد، زندگی نسل‌های آینده بهتر خواهد شد. به دلیل اینکه مشکلات زیست­‌محیطی به تهدیدهای جهانی تبدیل شده، اصطلاح پردیس سبز، در بین دانشگاه‌ها رواج یافته و چهره‌های برتر در موسسات آموزش عالی خواستار طرح‌های جدید در زمینه حفاظت از محیط‌­ زیست هستند. البته برخی واژه دانشگاه سبز را مناسب نمی‌دانند و معتقدند که باید از کلمات دیگری مانند دانشگاه پایدار یا سازگار با محیط زیست استفاده شود. تصور بسیاری از افراد از دانشگاه سبز این است که دانشگاه، تعداد درخت بیشتری داشته باشد به همین دلیل، تمرکز آنها بر روی کاشت درخت است و یا رنگ ساختمان را سبز می‌کنند، اما یک پردیس سبز بیش از اینهاست؛ دانشگاهی است که باید بر اساس مفهوم اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد(SDG) فعالیت کند. مهمترین عوامل برای تعیین دانشگاه سبز شامل تنظیم زیرساخت‌ها ، انرژی و تغییرات آب و هوایی، ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات