مزایای استفاده از در چوبی در ساختمان

به گزارش اخبار ساختمان، بی‌شک شروع هر ساختمان با در آن است. جزئی اساسی چه به لحاظ نقشی که در امنیت یک‌خانه ایجاد می‌کند و چه به لحاظ نقشی که در زیبایی یک ساختمان دارد. درگذشته نقش اصلی در ایجاد حائل بین فضای بیرون و داخل ساختمان بود بنابراین استحکام و مقاومت آن فاکتور مهمی محسوب می‌شد. امروزه علاوه بر این نقش، زیبایی و همخوانی و هماهنگی با نمای داخل و خارج در انتخاب آن نقش ایفا می‌کند. شکوه و زیبایی یک ساختمان با در آن نمود پیدا می‌کند. در چوبی ساختمان که از درهای چوبی می‌توان در ورودی ساختمان یا در داخل ساختمان استفاده کرد. درها در ایجاد سبک و جزئیات معماری به ساختمان دخیل هستند. مزایای استفاده از چوب در ساخت یک در چوبی را می‌توان به‌طور خلاصه چنین برشمرد: * صرفه‌جویی در مصرف انرژی (به دلیل عایق صوتی و حرارتی بودن چوب) * دوام و ثبات بالا ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات