سرپرست دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران انتقاد کرد: ۵۰درصد بیمارستان های کشور آسیب پذیرند

به گزارش اخبار ساختمان، اواخر ماه گذشته یکی از کارشناسان گفته بود:‌ به دنبال تغییر نگاه نظام مهندسی ساختمان از بحث مقاوم سازی به سمت تاب آوری هستیم. وی بیان کرد:‌ مطابق بررسی های عمومی صورت گرفته توسط وزارت بهداشت میزان قابل توجهی از بیمارستان های دولتی در برابر زلزله آسیب پذیر هستند. تاکنون ۱۲ بیمارستان دولتی مقاوم سازی شده و در مجموع حدود ۵۰ درصد از بیمارستان های دولتی کشور در برابر وقوع زلزله آسیب پذیر هستند. این در حالی است که امروز سرپرست دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران نیز به نوعی دیگر عملکرد سازمان‌ها و ارگان های مرتبط در مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها را مورد انتقاد قرار داد. "مهمت امین آکدوگان" در کنفرانس بهبود تابآوری بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی با اعلام این‌که در ایران بیمارستان‌ها چندان مقاوم‌سازی نمی‌شود،‌ گفت:‌ مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه به دلیل مسائلی از جمله کیفیت، زمان و منابع مالی ترجیح می‌دهند بیمارستان ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات