مجموعه هشت جلدی کتاب شهرهای جدید منتشر شد

مجموعه هشت جلدی کتاب شهرهای جدید منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مجموعه کتاب شهرهای جدید طی ۸ جلد با معرفی و بررسی ابعاد گوناگون و مرتبط با حوزه احداث و ارتقای این شهرها گردآوری و تهیه شده است. کتاب شماره یک تحت عنوان طراحی و معماری مساجد با گردآوری محمدرضا بمانیان در سال ۱۳۹۵ به چاپ رسیده و در محتوا به مواردی چون شاخصه های معماری یک فضای معنوی، جایگاه معماری مساجد در سیمای محله با تاکید بر ابعاد اجتماعی و کالبدی، جایگاه مسجد در سازمان فضایی شهر اسلامی، عوامل سرزنده ساز فضاهای شهری، اصول در طراحی معماری مساجد، تبیین اصول معماری مساجد ایرانی بر اساس آموزه های مذهب شیعه و همچنین حکمت همجواری بازار و مسجد در ساختار کالبدی و اجتماعی شهرهای اسلامی پرداخته است. کتاب شماره ۲ با عنوان تجارب جهانی نسل نوین شهرهای جدید به تالیف میثم بصیرت نیز در سال ۱۳۹۵ تهیه و با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات