انتصاب در راه و شهرسازی کردستان

انتصاب در راه و شهرسازی کردستان

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان ، محمدصدیق ثابتی مدیراین اداره کل در حکمی آقای عرفان مرادی را به عنوان سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی کردستان منصوب کرد. ثابتی درقسمتی از این حکم خطاب به مرادی آورده است : به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن منصوب می شوید ، امید است با برنامه ریزی مناسب ، بهره گیری از تجارب گذشته و همکاری موثر مجموعه تحت سرپرستی و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در انجام وظایف محوله اهتمام ورزید.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات