تحقق طرح‌ها و برنامه‌های مسکنی نیازمند پشتیبانی و نگاه ویژه دولت و حاکمیت به بخش مسکن است

تحقق طرح‌ها و برنامه‌های مسکنی نیازمند پشتیبانی و نگاه ویژه دولت و حاکمیت به بخش مسکن است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منصور نویریان مدیرکل پیشین دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل پیشین و سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گفت: با توجه به شناخت و جدیتی که در آقای محمود زاده وجود دارد و تلاشی که ایشان پیش‌تر در استان در خصوص نظام مهندسی ساختمان داشتند، امیدوارم تلاش‌های تمامی همکاران در حوزه نظام مهندسی مدنظر ایشان قرار گیرد. مدیرکل پیشین دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه موضوع مسکن بزرگ‌ترین مساله برای جامعه و حتی خانواده بزرگ وزارت راه و شهرسازی است، درخواست کرد تا موضوع معیشت کارکنان حوزه معاونت مسکن و ساختمان متناسب با کل جامعه مدنظر قرار گیرد. نویریان با اشاره به اینکه جامعه بر این باور است که در شش سال گذشته فعالیت چشمگیری برای مسکن انجام نشده، لازمه تحقق برنامه و طرح های مسکنی را نیازمند ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات