تقویت صادرات خدمات فنی‌و‌مهندسی، توسعه اشتغال و تولید داخلی را فراهم می‌کند

دبیر کل انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران توسعه خدمات فنی و مهندسی را به عنوان یکی از ۱۰ پیشران توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: تقویت صدورخدمات فنی و مهندسی، توسعه اشتغال و تولید داخلی را فراهم می‌کند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات