مدیرکل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد: ۱۳۲ پرونده درشت دانه در اولویت رسیدگی ها هستند

به گزارش اخبار ساختمان، تورج فرهادی گفت: بر این اساس اولویت ما رسیدگی به این۱۳۲ مورد پرونده درشت دانه است، تا وقت مناطق به صورت مفید برای اجرای آرائی که اولویت دارند، هزینه شود. ضمن اینکه اجرای رای این گونه پرونده ها بر پیشگیری از تخلفات ساختمانی تاثیر می گذارد.چون برخورد با تخلفات، گرفتن جریمه، تخریب، اعاده یا تعطیلی پرونده های درشت دانه در جامعه بازخورد خوبی خواهد داشت. وی افزود:علاوه بر اجرای با اولویت پرونده های درشت دانه ،تعیین تکلیف ۲۰ هزار پرونده باقی مانده تا پایان سال ۹۸ درخواست دیگر ما از مناطق شهرداری تهران بوده است.چرا که اجرا نکردن رای گرفته شده از کمیسیون ماده صد، تخلف محسوب می شود. دلایل اجرا نشدن برخی پرونده های کمیسیون ماده صد مدیرکل امور اجرایی کمیسیون های ماده صدگفت: به دلایل مختلف طی سی سال گذشته اجرای رای به طور دقیق صورت نگرفته است و یک سری پرونده ها در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات