سقوط سرانه تولید ساختمان به کمتر از دوران جنگ

به گزارش اخبار ساختمان، احسان سلطانی اقتصاددان به به بررسی دلایل سقوط سرانه تولید ساختمان پرداخته که به شرح ذیل است. سرانه تولید ساختمان کشور در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به کمتر از دوران جنگ و پیش از دهه پنجاه سقوط خواهد کرد. دو شوک ارزی در مدت ۶ سال و به تبع آن کاهش قدرت خرید خانوارها و گسل های طبقاتی عامل اصلی سقوط تولید ساختمان و قفل شوندگی بازار و استمرار روند کاهش تولید ساختمان در نیمه دوم سال جاری و سال آینده است. سلطه نئولیبرالیسم بر اقتصاد، اجرای پراشتباه طرح مسکن مهر و پس از آن سیاست گذاری های نئولیبرال عباس آخوندی در حوزه مسکن منجر به سرمایه گذاری مازاد و افراطی در بخش مسکن لوکس و در سوی دیگر کمبود مسکن با قیمت مناسب جهت عامه مردم به ویژه در کلانشهرها گردیده است. سرمایه‌گذاری بخش مسکن در بخش لوکس بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری مسکن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات