براساس روایت آمار؛ ساخت و سازها در کشور رونق گرفته است

به گزارش اخبار ساختمان، آخرین گزارش ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در زمستان ۹۷ واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران ۲۵.۴ درصد و در شهرداری‌های کل کشور ۲۳.۹ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن افزایش یافته است. بر این اساس در زمستان گذشته تعداد ۱۸۹۵۳ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به پاییز ۹۷ حدود ۱۲.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۵.۴ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۷.۱ واحد بوده است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در فصل زمستان ۱۳۹۷ بالغ ‌بر ۳۵۵۲هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۵.۴درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۹.۸ ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات