توجه به روستاها؛ از بازسازی تا بی‌هویتی

به گزارش اخبار ساختمان، همان‌طور که از سویی از بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه روستاها ضمن حفظ بافت سنتی و میراث کهن آن و احیای سبک زندگی روستایی سخن می‌رود و بر فراهم کردن بسترهای رفاهی به منظور تحقق مهاجرت معکوس تاکید می‌شود، از دیگر سو به بهانه بازسازی و بهسازی، تیشه به ریشه هویت روستاها زده می‌شود. با ورود تکنولوژی، توقعات، نیازها و الگوهای روستاییان تغییر کرده است با ورود تکنولوژی، توقعات، نیازها و الگوهای روستاییان تغییر کرده و می‌خواهند همرنگ شهرنشینان باشند. حالا مرزهای جغرافیایی آن‌ها روستاهای کوچک، آرام و یکنواخت‌شان نیست، بلکه هزاران الگوی شهری و روستایی داخلی و خارجی است. آن‌ها هم رفاه می‌خواهند، گاز، آب لوله‌کشی، راه آسفالته، در و پنجره دوجداره، نمایی که باد و باران ویرانش نکند و ده‌ها امکانات رفاهی دیگر. آن‌ها نه به اهمیت به‌کارگیری مشاوران و معماران واقف‌اند و نه از پس هزینه به‌کارگیری آنان برمی‌آیند، نه اطلاعات کافی در حوزه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات