یک مقام مسئول خبر داد: ۲۰ میلیون نفر ساکن بافت فرسوده هستند

به گزارش اخبار ساختمان، مجید روستا در نشست تشریح فعالیت های فرهنگی حوزه بازآفرینی شهری گفت: ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در عرصه های فرسوده و محلات هدف بازآفرینی زندگی می کنند. وی افزود: معتقدم که صرفا با کار عمرانی و بودجه دستگاههای دولتی امکان نوسازی بافت های فرسوده و نابسامان شهری وجود ندارد. عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری با تاکید بر اینکه شهرسازی یک خلق هنری است و باید با ابزار هنر به کمک فرایند بازآفرینی شهری بیاییم گفت: در دنیا نیز به این نتیجه رسیده اند که رویکرد بازآفرینی شهری باید رویکرد فرهنگی محور باشد. روستا اظهار داشت: متاسفانه در سالهای اخیر هیچ رسانه و فیلمسازی به بافت های فرسوده و محلات هدف بازآفرینی شهری توجهی نکرده اند. در ادامه این نشست رضا نگهبان مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر اینکه مداخله در بافت فرسوده کار دشواری است، تصریح کرد: در حوزه نوسازی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات