جلسه هماهنگي برگزاري آزمون مقررات ملي ساختمان
جلسه هماهنگي برگزاري آزمون مقررات ملي ساختمان با حضور مهندس فرشته پور رئيس اداره توسعه مهندسي و نظارت بر مقررات ملي و كيفيت ساختمان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي، ياربي حراست اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، نمايندگان دفاتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي ساختمان شهرستان هاي نيشابور، تربت حيدريه و سبزوار و نمايندگاني از ادارات راه و شهرسازي شهرستان هاي نيشابور، تربت حيدريه و سبزوار در محل سازمان نظام مهندسي ساختمان استان برگزار گرديد .

به گزارش روابط عمومي سازمان، در اين جلسه ضمن تشريح نحوه برگزاري آزمون، مكان، زمان، نوع پذيرش و نحوه اطلاع رساني، به بررسي فرايند اجرايي و رفع مشكلات آن در شهر مشهد و نمايندگي هاي استان پرداخته شد .

شايان ذكر است؛ وزارت راه و شهرسازي در اجراي مواد ۱۱ ، ۲۱ ، ۲۶ و ۲۸ آيين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به برگزاري آزمون هاي ورود حرفه مهندسان در هفت رشته مهندسي معماري در بخش هاي (نظارت، طراحي و اجرا)، عمران در بخش هاي (نظارت، طراحي و اجرا)، تاسيسات برقي (طراحي و نظارت)، تاسيسات مكانيكي (طراحي و نظارت ) شهرسازي و نقشه برداري، براي پروانه اشتغال بكار در تاريخ هاي ۱۸ و ۱۹ مهرماه جاري به طور هماهنگ و همزمان در سراسر كشور اقدام مي نمايد، كه در استان خراسان رضوي اين آزمون در شهرهاي مشهد، نيشابور، تربت حيدريه و سبزوار به صورت همزمان برگزار خواهد شد .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات