دو انتصاب در اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

دو انتصاب در اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان، با صدوراحکامی جداگانه از سوی محمدساردوئی مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان، موسی گروهی به عنوان سرپرست اداره راه وشهرسازی شهرستان جیرفت ومحسن خوشاب به عنوان سرپرست اداره راه و شهرسازی بخش ساردوئیه منصوب شدند. در بخشی ازاین ابلاغ آمده است: با استعانت از الطاف الهی و بهرمندی از تجارب مدیریتی نسبت به برنامه ریزی و اتخاذ سیاستهای این اداره کل و استفاده ازتمام توان، ظرفیت و تعامل دائمی ، مثبت و سازنده با مجموعه مدیران شهرستان جیرفت در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و وزارت راه و شهرسازی درجهت خدمت به مردم شریف شهرستان جیرفت موفق و موید باشید.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات