الزام اخذ مجوز از اداره کل راه و شهرسازی استان قبل از چاپ آگهی های پیش فروش ساختمان

الزام اخذ مجوز از اداره کل راه و شهرسازی استان قبل از چاپ آگهی های پیش فروش ساختمان

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قم، حسن صبوری با بیان این مطلب گفت: در راستای رعایت ماده ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان و مفاد ۵ و ۹ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ضرورت اخذ مجوز از اداره کل راه و شهرسازی استان قم و خودداری از هرگونه تبلیغات برای پروژه های فاقد مجوز از این مرجع، ضروری است. وی افزود: وفق ماده ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹۲/۱۰/۱۲ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل ماده ۱۹ آیین نامه مذکور و همچنین ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات