رسیدگی به تخلفات شرکت های کشتیرانی در دستور کار/ اتخاذ تصمیم درخصوص اقدامات غیرمتعارف ۵ شرکت نمایندگی کشتیرانی در هفته آینده

رسیدگی به تخلفات شرکت های کشتیرانی در دستور کار/ اتخاذ تصمیم درخصوص اقدامات غیرمتعارف ۵ شرکت نمایندگی کشتیرانی در هفته آینده

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمدعلی حسن زاده با بیان اینکه با هدف افزایش نظارت بر نحوه ارائه خدمات حمل و نقل دریایی و با توجه به نقش حاکمیتی سازمان در اموربندری، دریایی و کشتیرانی بازرگانی کشور نخستین جلسه کمیسیون بند ۴ ماده ۹ آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی مصوب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور در روز سه شنبه هفته جاری برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه نمایندگان شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک ایران، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و انجمن کشتیرانی در محل دفتر معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی حضور داشتند. وی با اشاره به اینکه دستور کار این جلسه هم اندیشی پیرامون نحوه رسیدگی به پرونده های مطروحه بود، گفت: پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد جلسات منظم در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات