معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خبر داد: صدور شناسنامه انرژی برای ساختمان ها

به گزارش اخبار ساختمان، عبدالرضا گلپایگانی در اولین نشست سیاستگذاری «چهارمین همایش ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی» که با حضور مهدی صالحی - مدیرکل معماری و ساختمان، شینا انصاری - مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، بهروز محمدکاری - رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، محمود گلابچی - استاد دانشگاه - و جمعی از کارشناسان نهادهای دولتی و خصوصی در حوزه انرژی برگزار شد، در خصوص نقش شهرداری در زمینه ساخت ساختمان‌های پایدار و سبز گفت: شهرداری یکی از ارکان مهم نظارت بر ساخت ‌و ساز و تهیه نقشه‌های درست ساختمانی است. اگر این مراحل با هماهنگی نهادهای تدوین کننده قوانین و ضوابط و مقررات و نهادهای مجری و ناظر انجام شود، موفقیت‌آمیز خواهد بود. وی افزود: این مجموعه‌ها اگر به‌صورت پیوسته با هم برای دستیابی به هدف احداث ساختمان‌های پایدار فعالیت کنند، موفقیت آن‌ها حتمی است اما اگر به‌صورت جدا از هم و منفرد ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات