لغو مجوز یک دفتر فروش خدمات هوایی/ اخطار به متخلفان فروش بلیط هواپیما

لغو مجوز یک دفتر فروش خدمات هوایی/ اخطار به متخلفان فروش بلیط هواپیما

رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از لغو مجوز یک دفتر فروش بلیط هواپیما خبر داد و گفت: این دفتر از یک سو اقدام به فروش بلیط پرواز اربعین خارج از نرخ توافق شده از سوی شرکت های هواپیمایی کرده بود و از سوی دیگر بلیط صادر شده جعلی بوده و صندلی و هواپیمایی متناظر با آن وجود نداشت. وی با تاکید بر بازرسی مداوم بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری بر بازار فروش بلیط هواپیما افزود: تخلف ذکر شده از طریق گزارش های مردمی بر روی سایت سازمان کشف شد و پس از بازرسی های صورت گرفته این تخلف محرز شده و با آژانس هواپیمایی مذکور برخورد شد. جعفرزاده ضمن توصیه به شرکت های هواپیمایی برای نظارت بر نحوه توزیع بلیط پرواز های خود در بازار گفت: سازمان هواپیمایی کشوری به آژانس های هواپیمایی اخطار می دهد ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات