پیش‌نیازهای ساخت مسکن ارزان چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور توسعه شهری در دنیا، برنامه‌ای را تحت عنوان «هبیتات» ارائه داده است. این سازمان ذیل این برنامه، مطالعاتی در زمینه تامین مسکن مقرون به صرفه انجام داده است. در تعریف مسکن مقرون به صرفه در این گزارش اینگونه آمده است: به طور کلی مسکن مقرون به صرفه مسکنی است که در کیفیت و مکان مناسب بوده و با توجه به سایر هزینه های زندگی و حقوق ابتدایی خانوار، هزینه متناسبی برای تهیه آن می‌شود. به طور کلی «مسکن مقرون به صرفه» جهت توصیف نوع مسکن برای افراد کم درآمد، استفاده می شود. این نوع از واحد‌ها دارای اسامی مختلفی مانند «مسکن اجتماعی»، «مسکن عمومی» و «مسکن کم هزینه» است. در گزارش سازمان ملل، مقرون به صرفه بودن مالی مسکن نسبت به درآمد خانوار مد نظر است؛ بدین معنا که مسکن مقرون به صرفه تحت تاثیر دو مولفه قیمت مسکن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات