دومين جلسه كارگروه تخصصي مخاطرات زلزله، لغزش لايه هاي زمين ابنيه و ساختمان برگزار شد
دومين جلسه كارگروه تخصصي مخاطرات زلزله، لغزش لايه هاي زمين ابنيه و ساختمان در سال ۹۸ ، دهم مهرماه جاري در محل سالن اجتماعات سازمان نظام‌ مهندسي ساختمان خراسان رضوي با حضور دكتر حميد كاظمي عضو هيات مديره، اعضاي كارگروه و دبير كارگروه ملي، دكتر علي بيت اللهي برگزار گرديد .

به گزارش روابط عمومي سازمان، اين جلسه با ارائه گزارش مهندس محمدرضا مهردوست جانشين مدير كل در كارگروه و رييس دفتر منطقه اي شمال مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي كشور، در خصوص روند توسعه شبكه شتاب نگاري كشور آغاز گرديد .

وي گفت: مركز تحقيقات در فرصت بوجود آمده در زمان برجام با بودجه هاي تخصيص يافته دولت موفق به خريد ۵۶۲ دستگاه نسل چهارم جديد شتاب نگار گرديد و در حال حاضر ۱۰ عدد از اين دستگاه ها در شهر مشهد و ۱۵ عدد در نيمه جنوبي و مركزي استان نصب شده است كه با توجه به اينكه شهر مشهد پيشتر فقط داراي سه عدد دستگاه‌ شتاب نگار بوده است، اين مهم توفيق بزرگي براي استان و جامعه مهندسي محسوب  مي شود .

اين موفقيت ميسر نمي شد مگر با مشاركت شهرداري مشهد و در حال حاضر اميد است با مساعدت شهردار كلان شهر مشهد و اعضاي شوراي شهر، مركز تحقيقات متولي شبكه شتاب نگاري در آينده نزديك بتوان تعداد دستگاه هاي شهر مشهد را به ۳۰ عدد افزايش داد، تا مشهد اولين شهر هوشمند در اين زمينه گردد .

در حال حاضر كل استان داراي ۸۰ دستگاه شتاب نگار مي باشد كه اميد مي رود با توجه وضعيت لرزه خيزي استان اين تعداد به دو برابر افزايش پيدا كند .

از موارد ديگر مطرح شده در جلسه امكان سنجي اجراي طرح سامانه پاسخ سريع با توجه به افزايش تعداد دستگاه هاي شتاب نگار هاي كلان شهر مشهد به منظور افزايش كارايي امداد رساني و مديريت بحران در هنگام وقوع زلزله در نواحي آسيب ديده است كه در حال حاضر از طريق دفتر منطقه اي شمال شرق مركز و حمايت كارگروه و حوزه مديريت بحران شهرداري مشهد در حال برنامه ريزي است .

وي در پايان از همكاري بي وقفه همكاران مديريت بحران و پدافند غير عامل اداره كل راه و شهرسازي استان و شهرداري مشهد تشكر و قدرداني كرد .

در ادامه جلسه مهندس شريفي نماينده اداره كل زمين شناسي، مهندسي اكلملي رياست گروه پدافند غير عامل و بحران شهرداري مشهد و دكتر بيت اللهي مدير بخش زلزله شناسي مهندسي و خطرپذيري مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي نكاتي را بيان نمودند .

نكات مطرح شده در جلسه: نياز به مشاركت دستگاه ها مخصوصاً شهرداري مشهد در انجام تهيه نقشه خطر پذيري شهر مشهد و ارزيابي ريسك دعوت از نهادها و ارگانهاي مرتبط جهت هم‌افزايي و مشاركت در تهيه نقشه خطر پذيري شهر مشهد

پيشنهادات كارگروه: -طراحي و اجراي راه‌هاي هشدار و پاسخ سريع زمين لرزه به همراه لايه هاي اطلاعاتي براي مراكز استاني با همكاري دستگاه‌هاي مسئول در استانها (اولويت شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر)

- طراحي و اجراي آرايه هاي شتابنگاري درون سازه اي براي ساختمان هاي مهم (مراكز درماني)و بلند مرتبه در مراكز استان ها

- رفتارنگاري لرزه اي پل ها، ايستگاه‌هاي قطار و شريان هاي حياتي

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات