پایانه شهید کاویانی پایلوت انتقال زوار به مرز خسروی

مدیر کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان همدان این اداره به عنوان مسئول کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین استان هماهنگی های بین بخشی استانی را انجام داده و همگام با کشور و ستاد اربعین استانی هم پوشش دهنده ترانزیت زوار اربعین به مرز مهران و هم پذیرنده زوار اربعین از دیگر استان های کشور است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات