ایرتاکسی در فرودگاه‌های کم تردد راه‌اندازی می شود/ تخفیف ۳۰ درصدی تعرفه فرودگاهی برای ایرتاکسی‌ها

ایرتاکسی در فرودگاه‌های کم تردد راه‌اندازی می شود/ تخفیف ۳۰ درصدی تعرفه فرودگاهی برای ایرتاکسی‌ها

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیاوش امیرمکری درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی ایرتاکسی در فرودگاه‌های کوچک و موضوع هوانوردی عمومی، اظهار داشت: بخش متقاضی ایرتاکسی بخش خصوصی است؛اگر بخش خصوصی با محاسبات خود تشخیص دهد که این ظرفیت می‌تواند برایش درآمدزا‌ و اقتصادی باشد، این کار را شروع می‌کند. مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اظهار داشت: در این حوزه، قطعاً هر کسی که زودتر وارد شود، بیشترین سود را از این شرایط خواهد داشت. تکمیل زیرساخت‌های ایرتاکسی با هماهنگی وزارت راه و سازمان هواپیمایی وی با اشاره به روند تکمیلی زیرساخت‌های ایرتاکسی در کشور، گفت: در مرحله اول با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری ‌و موافقت وزیر راه و شهرسازی و حوزه معاونت حمل و نقل وزارتخانه، در حال فراهم سازی زیرساخت‌ها و ایجاد مشوق‌هایی برای این حوزه هستیم، اما بحث اصلی صدور مجوز برای ایجاد شرکت‌هایایرتاکسی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری است که آنها این موضوع ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات