بررسی معایب مسکن مشارکتی

به گزارش اخبار ساختمان، برخی از نهادهای دولتی و خصوصی در آن سوی مرزها، برای بهبود عملکرد و تضمین موفقیت در پروژه‌های بزرگ، افرادی را تحت عنوان مهندس سیستم استخدام می‌کنند. در واقع مهندس سیستم شخصی است که به تحلیل عملکرد و نقد شیوه‌های به کار رفته در پروژه می‌پردازد. وی پس از انجام یک آسیب شناسی دقیق، نتایج خود را در قالب راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد کلی نهاد، ارائه می‌کند. پس از اتمام کار هم پول هنگفتی به جیب خواهد زد. در ایران اما شیوه کار بسیار متفاوت از آن‌ سوی آب است؛ در کشور ما عده ای تحت عنوان منتقد و کارشناس، به صورت کاملا رایگان، به نقد رویکردها، عملکردها و شیوه‌های اتخاذی دولت می‌پردازند و دولت نیز بدون ذره‌ای توجه نسبت به انتقادات، به راه خود ادامه می‌دهد. در نهایت دو اتفاق روی می‌دهد؛ یا حرکت دولت به نتیجه نمی‌رسد یا این‌که دولت برای ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات