دادگاه حسینیه سعادت آباد به کجا رسید؟

به گزارش اخبار ساختمان، رضا نگهبان مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران درباره تبدیل شدن حسینیه سعادت آباد به برج گفت: در این پرونده به عنوان مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران شاکی هستم و تا زمانی که حق مردم را به صورت کامل دریافت نکنم دست بردار نخواهم بود. او با بیان اینکه زمینی که قرار بود در محله سعادت آباد تبدیل به حسینیه شود هم اکنون بعد از گذشت چندین سال تبدیل به ۴۱ واحد مسکونی شده است، گفت: در این پرونده سهم دولت چیست و آیا دولت به راحتی دست از این پرونده خواهد کشید؟ نگهبان توضیح داد: آیا با تخریب کردن این واحد‌ها سهمی به دولت می‌رسد و آیا هزینه‌هایی که در این چند سال انجام شده و سهم دولت بوده پرداخت می‌شود؟ او با بیان اینکه با همکاری قوه قضائیه و قضات به صورت مفصل این موضوع را رسیدگی می‌کنند، گفت: خوشبختانه قوه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات