بازگشت ۱۶۷ هزار هکتار از اراضی تصرف شده به نهادهای متولی

بازگشت ۱۶۷ هزار هکتار از اراضی تصرف شده به نهادهای متولی

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات