تشریح خدمات شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برای زائران اربعین حسینی

تشریح خدمات شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برای زائران اربعین حسینی

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، علی رستمی با اشاره به اینکه بازه عملیات پروازهای اربعین در شهر فرودگاهی از ۱۷ مهر تا ۱۱ آبان ماه تعیین شده بیان داشت بر اساس درخواست های ارائه شده از سوی شرکت های هواپیمایی تعداد مجوزهای پرواز فوق العاده صادر شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری برای ایام اربعین حسینی از فرودگاه امام (ره) به ۵۰۹ رسیده است. رستمی اضافه کرد برنامه ریزی های ویژه ای در حوزه فرودگاهی برای ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین حسینی صورت گرفته و بر اساس هماهنگی های انجام شده با نیروی انتظامی و پلیس گذرنامه، این زائران از گیت ویژه پذیرش می شوند و همچنین در مرز هوایی نیز گیت های ویژه برای کنترل گذرنامه آن ها اختصاص داده شده است. مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به بهره برداری از ترمینال ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات