میزان مصرف انرزی در ایران چقدر است؟

میزان مصرف انرزی در ایران چقدر است؟

به‌گزارش اخبار ساختمان، مطابق ترازنامه هیدروکربوری، مقدار عرضه انرژی اولیه در کشور در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۹۹۶۸ میلیون بشکه نفت خام و مقدار مصارف نهایی ۱۳۴۴.۹ میلیون بشکه معادل نفت خام ( ۱۱۸۴.۶ میلیون بشکه معادل نفت خام بدون درنظر گرفتن خوراک صنایع و پتروشیمی) بوده است. در سال ۱۳۹۵ کل تولید انرژی در کشور برابر ۳۴۱۱.۵ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که نسبت به سال قبل از آن ۱۷.۷ درصد افزایش داشته است. ترکیب حامل‌های انرژی اولیه کشور شامل ۴۰.۲ درصد نفت خام، ۵۹.۰ درصد گاز غنی، ۲۴ درصد سوخت‌های سنتی، ۰.۸ درصد زغال سنگ، ۰.۴۰ درصد برق‌آبی، بادی، اتمی، خورشیدی، زیست توده و بقیه( ۰.۰۱ درصد) انرژی‌های نو خورشیدی حرارتی می‌شود. عرضه انرژی اولیه جهت مصرف در داخل کشور، ۱۹۹۶.۸ میلیون بشکه نفت خام بوده که نسبت به گذشته ۱.۲ درصد کاهش داشته و ترکیب عرضه انرژی اولیه نیز شامل ۲۳ درصد عرضه خالص عرضه نفت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات