آغاز فعالیت "خادمان اربعین" در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

آغاز فعالیت "خادمان اربعین" در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، حسن خوشخو با اشاره به شروع عملیات پروازهای اربعین از ۱۷ مهرماه تا ۱۱ آبان ماه از فرودگاه امام (ره) گفت: با توجه به رشد پروازها به عتبات در این ایام، شیفت های ویژه برای کارکنان فرودگاه تعیین شده است. خوشخو اضافه کرد این شیفت ها با هدف خدمت رسانی هرچه بهتر به زائران تعیین شده و کارکنان فرودگاه با عنوان "خادمان اربعین" در بازه زمانی سفرهای اربعین در این شیفت های ویژه در فرودگاه امام (ره) حضور خواهند داشت. وی بیان داشت "خادمان اربعین" از کارکنان بخش های مختلف فرودگاه امام(ره) شامل اداره برنامه ریزی و هماهنگی پرواز، مدیران ترمینال، سفیران مهربانی و خدمات انتخاب شده اند تا بتوانند همزمان با افزایش پروازهای عتبات به زائران خدمت رسانی کنند. معاون بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) افزود برنامه های ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات