ویژه نامه نمایشگاه صنعت ساختمان عمان منتشر شد Infra Oman ۲۰۱۹

ویژه نامه نمایشگاه صنعت ساختمان عمان منتشر شد Infra Oman ۲۰۱۹

در ویژه نامه نمایشگاه صنعت ساختمان عمان، ظرفیت های بخش خصوصی، فرصت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد، شهرهای جدید و شهرداری ها مطرح شده است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات