مصوبه شورای برنامه‌ریزی اصفهان در خصوص شهر سمیرم با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی منطبق است

مصوبه شورای برنامه‌ریزی اصفهان در خصوص شهر سمیرم با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی منطبق است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در ابلاغیه‌ای که به امضای دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خطاب به رضایی استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان رسیده، آمده است: پیرو مصوبه ۳۱ تیر ۹۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری مبنی بر انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر توسط کمیته فنی شورای‌عالی و ابلاغ آن توسط دبیر شورا، بدینوسیله و در اجرای جزء ۶ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به استحضار می‌رساند: مصوبه مورخ ۲۷ بهمن ۹۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در خصوص طرح جامع شهر سمیرم در جلسه مورخ ۳ مهر ۹۸ کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفت و طرح مذکور دارای مغایرت کلی با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوب مورخ ۳۰ مهر ۹۷ تشخیص داده نشد. در ادامه آمده است: فلذا ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات