مقاوم‌سازی، راهبردی برای تامین امنیت

به گزارش اخبار ساختمان، اجرای طرح مقاوم سازی و بهسازی مسکن روستایی و شهری از ۲ زاویه حایز اهمیت است؛ نخست اینکه با این کار، امنیت زندگی در این مناطق، مولد اقتصادی با ریشه های فرهنگی و اجتماعی غنی، به ویژه روستاها، تضمین می شود و دوم اینکه سطح رفاه و معیشت در روستاها ارتقا و فاصله موجود در این زمینه میان شهرها و روستاها کاهش می یابد. اما آنچه اهمیت اجرای طرح مقاوم سازی و بهسازی مسکن را دوچندان می کند، تداوم آن در سال های گذشته، فارغ از ترسالی یا خشکسالی های مالی رایج در کشور است؛ بروز این وضعیت موجب امیدآفرینی در روستاها و حتی مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها می شود و مثال های متعددی از این امر را می توان در شهرستان های ۲۱ گانه آذربایجان شاهد آورد. امروزه طرح مقاوم سازی و بهسازی مسکن در آذربایجان شرقی، درخت ۱۴ ساله ای است که ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات