اقدام شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان در داخل شهرها بسیار خوب بود / وزیر راه و شهرسازی پشتیبان فناوری‌های دانش‌بنیان است

اقدام شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان در داخل شهرها بسیار خوب بود / وزیر راه و شهرسازی پشتیبان فناوری‌های دانش‌بنیان است

به گزاش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی سورنا ستاری در مراسم امضا تفاهمنامه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: زیست بوم چیزی جز همدلی نیست و اقتصاد دانش ‌بنیان زیست بوم مهمی است. وی وزیر راه و شهرسازی را حامی و پشتیبان فناوری‌ها و اقتصاد دانش‌بنیان خطاب کرد و گفت: سازمان هواشناسی به دنبال استفاده از توان داخلی است و این اقدام باعث توسعه اشتغال در داخل کشور و جلوگیری از خروج جوانان نخبه در حوزه اپ نویسی می‌شود. معاون رئیس جمهوری در ادامه به تفاهم با وزارت راه و شهرسازی در مورد شهرهای هوشمند و توسعه پارک علم و فناوری پردیس اشاره کرد و گفت: اقدام شورای‌عالی شهرسازی و معماری مبنی برصدور مصوبه استقرار شرکت‌های دانش بنیان در داخل شهرها اقدام بسیار خوبی است و امیدواریم به رشد و پویایی اقتصاد کمک کند. ستاری با بیان اینکه «قرارداد ما ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات