سهم قم از طرح اقدام ملی چقدر است؟

به گزارش اخبار ساختمان، حسن صبوری اشاره به وضعیت مسکن در استان قم، اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدامات این اداره در حوزه مسکن بحث مسکن مهر است. وی ادامه داد: این طرح درقم با حجم عظیمی شروع شد و امروز درمراحل پایانی این طرح هستیم و امیدواریم تا پایان سال به اتمام برسد. وی با اشاره به اینکه حدود ۴۳هزار واحد مسکن مهر در استان قم سیاستگذاری و اجرا شد، گفت: امروز تنها یک تعاونی است که واحدهای تحویل داده نشده دارد و از تعداد ۲۵۶ واحد ۱۹۰ واحد آن بصورت ناتمام است که امیدواریم تا پایان سال به اتمام برسد. وی بیان داشت: بعد از اینکه مسکن مهر به اتمام رسید وزارت خانه سیاست جدیدی را شروع کرد و آن هم طرح اقدام ملی بود تا بتوانیم تولید مسکن در استان را داشته باشیم. صبوری عنوان داشت: اداره کل راه و شهرسازی زمین را در اختیار بنیاد مسکن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات