راه اندازی سامانه جامع خدمات پروانه اشتغال

راه اندازی سامانه جامع خدمات پروانه اشتغال

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، "حسن ربانی ارشد" درخصوص افتتاح این سامانه عنوان نمود: با توجه به افزایش روزافزون تعداد مهندسین مرتبط با رشته ساختمان و گذر آنان از مرز ۹ هزار نفر و لزوم بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک سامانه مذکور در این استان از آغاز مهر ماه امسال به بهره برداری رسیده است. وی افزود: سامانه جامع خدمات پروانه اشتغال به کار مهندسی منطبق با آخرین بخشنامه های صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی و با بهره مندی از ظرفیت بالای برنامه نویسی و سیستم های امنیتی به منظور تسهیل مراجعین در سطح استان به ادارات دولتی و ثبت تقاضاهای خود به صورت الکترونیکی راه اندازی شده است. وی یادآورشد: افزایش سرعت و دقت در اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه، کاهش هزینه ها، تقلیل حجم ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات