انتقاد از صدور دستی عوارض پروانه ساخت

به گزارش اخبار ساختمان، محمد سالاری در یکصد و شصت و نهمین جلسه شورا، نسبت به دریافت علی الحساب عوارض صدور پروانه و گواهی های ساختمانی در شهرداری های مناطق انتقاد کرد. وی گفت: براساس ضوابط طرح تفصیلی قرار بود تمامی فرایندهای صدور پروانه و گواهی های ساختمانی و میزان سطح اشغال، میزان بارگذاری و طبقات، بصورت شفاف در سامانه شهرسازی قرار گیرد تا هم برای ذینفعان و هم برای دستگاه های نظارتی مشخص باشد. سالاری تاکید کرد: به موجب مصوبات مکرر شورای شهر تهران هم در دوره گذشته و هم در دوره فعلی قرار بود، نحوه محاسبه و فرایند محاسبه عوارض گواهی های ساختمانی بصورت سیستمی انجام شود و از محاسبه دستی و دریافت علی الحساب جلوگیری شود اما متاسفانه ما هنوز در مناطق شاهد این اقدامات هستیم. عضو شورای تهران عنوان کرد: کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در راستای افزایش شفافیت و کاهش رانت و فساد در محاسبات ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات