گزارش رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور تا ساعت ۱۷چهاردهم مهر/ترافیک سنگی در محورهای تهران-کرج-قزوین و قزوین-کرج/ترافیک نیمه سنگین در محورهای هراز و تهران-شهریار

گزارش رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور تا ساعت ۱۷چهاردهم مهر/ترافیک سنگی در محورهای تهران-کرج-قزوین و قزوین-کرج/ترافیک نیمه سنگین در محورهای هراز و تهران-شهریار

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات