بازگشایی و رفع تصرف از حریم رودخانه سیاهرود

بازگشایی و رفع تصرف از حریم رودخانه سیاهرودلینک اصل خبر در سایت شهرداری قائم شهر

  منبع خبر

  شهرداری قائم شهر

  شهرداری قائم شهر

  شهرداری قائم شهر یک شهرداری در شهر قائم شهر می باشد

   نظرات