گوشه ای از عملکرد واحد تاسیسات منطقه یک شهرداری قائم شهر

گوشه ای از عملکرد واحد تاسیسات منطقه یک شهرداری قائم شهر

ترمیم چراغ های پارکی کمربندی شمالی
ترمیم چراغ های روشنایی خیابان کفشگرکلا
ترمیم روشنایی خیابان 20 متری کوی کشاورزی به نیما
نورپردازی میدان شهیدان طبری
نصب چراغ راهنمایی و رانندگی چهار راه ترک محله
ترمیم روشنایی چهار راه شریعتی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قائم شهر

  منبع خبر

  شهرداری قائم شهر

  شهرداری قائم شهر

  شهرداری قائم شهر یک شهرداری در شهر قائم شهر می باشد

   نظرات