جناب آقای دکتر سید مهدی احمدی شهردارمحترم نکا ضمن تبریکروز 7 مهر روز آتش نشان ، یاد و خاطره کسانی که در حین خدمت جان خود را از دست دادند گرامی داشتند و ضمن بیان اهمیت پدافند غیرعامل و ضرورت آن خواستار تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل شهری به عنوان یک برنامه راهبردی در مقابل تهدیدات شدند و در ادامه جلسه اعضای محترم بررسی اجمالی بر شرح وظایف کارگروه داشتند.

جناب آقای دکتر سید مهدی احمدی شهردارمحترم نکا ضمن تبریکروز 7 مهر روز آتش نشان ، یاد و خاطره کسانی که در حین خدمت جان خود را از دست دادند گرامی داشتند و ضمن بیان اهمیت پدافند غیرعامل و ضرورت آن خواستار تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل شهری به عنوان یک برنامه راهبردی در مقابل تهدیدات شدند و در ادامه جلسه اعضای محترم بررسی اجمالی بر شرح وظایف کارگروه داشتند.لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات