برنامه های حوزه آب استان مستلزم تصویب برنامه سازگاری با کم آبی است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ، هفتمین جلسه سازگاری با کم آبی در سال 1398 بمنظور بررسی اقدامات انجام شده در خصوص تهیه برنامه سازگاری با کم آبی استان ونیز رفع موانع و مشکلات پیش رو با حضور مدیرعامل، معاونین، اعضاء هیئت مدیره، مدیران و جمعی از کارشناسان ذیربط در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

در ابتداء جلسه جلیلیان رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی ، گزارش کاملی از روند انجام کار و میزان پیشرفت انجام شده ارائه و در ادامه مبانی تهیه برنامه سازگاری با کم آبی با استفاده ازاسلوبهای مشخص شده وزارت نیرو ودر قالب یک نمونه مصوب به سمع و نظر اعضاء جلسه ارائه شد. سپس هر یک از معاونین، مدیران وکارشناسان شرکت کننده در جلسه نقطه نظرات و نکات وموارد مورد لزوم را جهت تهیه برنامه مدون در این خصوص اعلام نمودند .

در ادامه این نشست، درویشی مدیرعامل شرکت، ضمن تشکر از تلاش همکاران،ضرورت تسریع در انجام کار در حوزه سازگاری با کم آبی را با توجه به اینکه برنامه های حوزه آب استان منوط به تصویب این برنامه میباشد را  مهمترین دغدغه حال حاضر شرکت برشمرد و با اشاره به وجود ظرفیتهای خوب کارشناسی موجود در شرکت، انجام و تهیه اینگونه برنامه ها را نه تنها لازم بلکه بسیار واجب و ضروری دانست و بدین منظور لزوم حمایت وهمراهی وهمکاری معاونین ، اعضا هیئت مدیره و مدیران دفاتر ستادی و ارتباط وتعامل با دستگاههای مرتبط استانی را مهم بر شمرد و در پایان ضمن تاکید بر برگزاری منظم جلسات ماهیانه و تدوین  برنامه های مورد لزوم در کارگروه های از قبل تشکیل شده، موضوع سازگاری با کم آبی و تهیه برنامه مرتبط با آن را حلال بسیاری از مشکلات حوزه آب استان دانست.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات