آزاد سازی حرائم در سیاهکل و چابکسر

به منظور ضرورت صیانت از منابع آبی ، آزاد سازی حرائم آبی در سیاهکل و چابکسر صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان به نقل از مدیریت امور منابع آب شهرستان های لاهیجان و سیاهکل  با توجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به منظور جلوگیری از تعدی اشخاص به اراضی دولتی، حرایم کانالها و بستر رودخانه ها با طرح شکایت از فردی که نسبت به تصرف اراضی بستر رودخانه ملکرود از توابع شهرستان سیاهکل اقدام نموده بود،  که پس از پیگیری از طریق دادسرای عمومی و انقلاب ، رفع تصرف و آزاد سازی اراضی بستر به مساحت 2 هزار مترمربع را به سر انجام رساند. گفتنی است ارزش این آزاد سازی حدود دو میلیارد ریال می باشد .

از سوی دیگر به نقل از مدیر امور منابع آب شهرستان­های رودسر و املش  در همین راستا نیز سازه آهنی احداثی در روستای سرولات چابکسر، به مساحت 550 مترمربع ، که در داخل بستر رودخانه سرولات از سرشاخه­ های اصلی رودخانه آچی­رود، احداث گردیده بود، با پیگیری از محاکم قضایی و به دستور دادستان عمومی و انقلاب رودسر و با حضور قاضی و مدیر اجرای احکام دادسرای رودسر ، قلع و قمع گردید.