تخریب ساختمان های احداثی در بستر رودخانه اوشیان

ساختمان های احداثی غیر مجاز در بستر رودخانه اوشیان چابکسر با حکم مقام قضایی در شهرستان رودسر تخریب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلانبا توجه به اقدامات و هماهنگی های انجام شده از طریق امور منابع آب شهرستان های رودسر و املش و در راستای اجرای دستور دادستان  عمومی و انقلاب رودسر ، با حضور قاضی و مدیر اجرای احکام دادسرای رودسر ، 650 (ششصد و پنجاه) متر مربع از ساختمان­ های احداثی در داخل بستر رودخانه اوشیان در چابکسر تخریب و حکم آزادسازی بستر اجرا گردید.