بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان

روز جمعه 12 مهرماه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از نمایشگاه صنعت ساختمان بازدید کرد و در جریان این بازدید ضمن گفتگو با تولید کنندگان این عرصه، در جریان آخرین پیشرفت ها و نیز مشکلات تولید کنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی قرار گرفت.

ضمنا بنا به روال سال های گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در غرفه خود به ارائه تولیدات ترویج مقررات ملی ساختمان پرداخت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان یک انجمن در شهر زاهدان می باشد

    نظرات