حضورمدیرعامل آب منطقه ای درجلسه مطالبه گری نمازجمعه زاهدان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان باحضوردرمصلی زاهدان به سوالات نمازگزاران درخصوص مدیریت منابع آب استان پاسخ داد.

اتابک جعفری بااشاره به میزان کم بارندگی متوسط استان گفت:میزان بارندگی استان 103میلیمترمی باشدکه کمترازنصف میزان متوسط کشوری است که این خودتمهیدات خاصی رابرای مدیریت منابع آب دراستان می طلبد. وی افزود:منابع آب درشمال استان سطحی ووابسته به آوردرودخانه هیرمنداست که باپیگیریهای بعمل آمده وبارعایت حسن همجواری دولت افغانستان به دنبال استیفای حقابه منطقه سیستان هستیم،منابع آب درمرکزاستان زیرزمینی است که متاسفانه سالیانه 500میلیون مترمکعب برداشت مازادازسفره های آب زیرزمینی داریم وشرکت آب منطقه ای به عنوان نهادحاکمیتی آب به نمایندگی ازوزارت نیرو بااجرای پروژه های تعادل بخشی آبهای زیرزمینی ازجمله نصب کنتورهای هوشمند،انسدادچاههای غیرمجازوآگاهی بخشی واطلاع رسانی به دنبال حفظ وحراست ازاین منابع آبی هستیم. مدیرعامل آب منطقه ای گفت:منابع آبی درجنوب استان تلفیقی ازمنابع آب سطحی وزیرزمینی است که شرکت آب منطقه ای بااجرای سدهای پیشین وزیردان توانسته گام مهمی درمدیریت منابع آب درجنوب استان برداردوتقریباآب قابل اطمینانی رابرای کشاورزان پایین دست فراهم آورد. درادامه جلسه مدیرعامل آب منطقه ای به سوالات نمازگزاران پاسخ داد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات