اعضای کمیسیون های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان معرفی شدند

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بر اساس نظام نامه کمیسیون های تخصصی استان ها مصوب 27/ 8/ 97  در مصوبه ای اعضای کمیسیون های تخصصی گروه های هفتگانه را معرفی کرد.

اسامی اعضای کمیسیون های تخصصی به شرح ذیل است:

عمران:

مهندس سینا ساعد

مهندس کاوه وثوقی

دکتر سالار منیعی

مهندس بهزاد شهابی

مهندس داود کمانگر

مهندس کیوان کمانگرپور

مهندس بابک فروزنده

نقشه برداری:

مهندس سهراب شهنازی

مهندس برهان نقشبندی

مهندس جمال احمدی

مهندس آزاد ایران پناه

مهندس مصطفی سلیمی

ترافیک:

مهندس پویا رخشانی

مهندس بابک عرب زاده مقدم

مهندس صلاح محمدی

معماری:

دکتر  مهرداد یوسف زمانی

مهندس آراز فاروقی

مهندس گلاله اورک بختیاری

مهندس مورا ادب

مهندس انور شاه محمدی

شهرسازی:

دکتر هوشمند علیزاده

مهندس حسین اصلانی

مهندس لقمان صادقی

برق:

مهندس افشین نامی سنندج

دکتر  فرزاد عارفی

مهندس فوزیه منیعی

مهندس اسعد خالدی

دکتر آریز نصرت پور

مکانیک:

مهندس خالد کریمی

مهندس ادریس احمدی

مهندس هژیر ادهمی

دکتر مصطفی آشنا

مهندس غلامرضا عبدی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان یک انجمن در شهر سنندج می باشد

   نظرات