زمینهای کشاورزی سه روستا از آب سد غلامان مشروب شد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: طی دوسال گذشته زمینهای کشاورزی روستای آلمادوشن، سوخسو هاشم و پرسه سو از محل سیلابهای ذخیره شده در مخزن این سد مشروب شده اند.

به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی مهندس" وحید واسطه " تصریح کرد: رودخانه سومبار فصلی و بدون دبی پایه (آب دائمی) است و مهمترین هدف ساخت سد غلامان کنترل سیلابهای مخرب و ذخیره سازی آبهای آن می باشد.

وی افزود: به منظور بهره مندی از سیلاب ذخیره شده در پشت این سد شبکه آبیاری پایاب آن نیز همزمان با سفر رئیس جمهوری و با حضور وزیر نیرو در سال جاری به صورت رسمی نیز به بهره برداری رسید.

او گفت: بر اساس مستندات موجود در این شرکت اراضی پایاب سد غلامان فاقد حقابه بوده و محاسبه حقابه آن به صورت مازاد است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی اعلام کرد: این شرکت آمادگی دارد با دریافت اسناد کشاورزان مبنی بر حقابه و بررسی در کمسیون سه و پنج نفره قانون توزیع آب به این موضوع رسیدگی کنداما تاکنون هیچگونه سند حقابه توسط کشاورزان پایاب این سد ارائه نشده است.

به گفته او بر اساس قانون توزیع عادلانه آب شرکت آب منطقه ای موظف است آب واگذاری شده کشاورزی از شبکه های  تنظیم شده و تنظیم نشده با نظارت شورای عالی اقتصاد قیمت گذاری  و نسبت به واگذاری آن اقدام کند.

سد غلامان بر روی رودخانه فصلی سومبار با هدف کنترل سیلاب، تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی و صنعت منطقه و با اعتبار بیش از یکهزار و 220 میلیارد ریال ساخته شده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان شمالی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان شمالی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان شمالی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات