نقش سازه های آبی نامناسب در متروکه شدن رودخانه ها

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای یزد، گفت: رودخانه ها عوارض و پدیده های طبیعی هستند که هویت مناطق را بوجود می آورند، بنابراین هیچ فردی حق تخریب، تجاوز و از بین بردن آن ها را ندارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، «محمدرضا عارف» با اشاره به اهمیت موضوع رودخانه ها در استان یزد، اظهار کرد: برای بسیاری از رودخانه ها احتمال جریان سیلابی با دوره بازگشت ۲۵ سال یا بیشتر وجود دارد که براین اساس نمی توان آن ها را رودخانه متروکه نامید.

وی با اشاره به این که آن بخش از رودخانه که از جریان بیفتد و از رودخانه اصلی جدا گردد، متروکه نیست بلکه رودخانه مرده گفته می شود، افزود: رودخانه متروکه به رودخانه ای اطلاق می گردد که احتمال جریان سطحی در آن وجود نداشته باشد و چنانچه به هر دلیل اقداماتی مبنی بر ایجاد سازه آبی و یا انحراف جریان صورت گیرد و احتمال جریان سیلاب در آن وجود داشته باشد، دیگر رودخانه متروکه نیست و دارای بستر و حریم مشخص است.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای یزد، گفت: این درحالی است که مفهوم علمی رودخانه متروکه برای رودخانه های یزد به خوبی پیاده نشده و افراد حقیقی و حقوقی را دچار اشتباه نموده و این امر موجب گردیده تا بستر و حریم این رودخانه ها مورد تصرف و تجاوز قرار گیرد.

وی با بیان این که نمی توان هر رودخانه ای را که آب در آن جاری نمی شود، متروکه نامید، گفت: متروکه نامیده شدن رودخانه ها باید براساس احتمال وقوع سیل،مطالعات هیدرولوژیکی و نظر کارشناسی باشد و کوتاهی در این امر  می تواند جان افراد و موجودیت شهرها و ابادی های  پایین دست را به خطر بیاندازد.

عارف ادامه داد: بنابراین افراد و مسئولین باید توجه داشته باشند که احتمال وقوع سیلاب در رودخانه هایی که به اشتباه متروکه نامیده شدند، وجود دارد هرچند در خشکسالی ها چنین رودخانه هایی فاقد جریان و یا سازه های بالادستی مانع از جریان آب در آن ها شده باشد.

این مسئول در پایان با اشاره به این که عوامل مختلفی در این برداشت نادرست نقش دارند، خاطرنشان کرد: یکی از این عوامل، ایجاد سیل بند در بالا دست حوضه است که از ورود آب به داخل رودخانه جلوگیری می کند در حالی که اگر حجم بیشتری از آب پشت سیل بندها جمع شود و با امکان تخریب سبب فعال شدن رودخانه می گردد،  بنابراین احتمال جاری شدن سیل در بسیاری از رودخانه های به ظاهر متروکه وجود دارد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات