24 واحد باقي مانده از پروژه تعاوني وحدت مسكن مهر واقع در سايت مسكن مهر شهر آشتيان

24 واحد باقي مانده از پروژه تعاوني وحدت مسكن مهر واقع در سايت مسكن مهر شهر آشتيان

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات